80
TELE-audiovision International — The World‘s Largest Digital TV Trade Magazine
— 01-02/2013
گیرنده و دیکودر درون ساخته حرفه ای
گزارش تست
دکسینگ ان دی
اس 5793
ویدیو مان ی تور ال سی دی روی پنل جلو
ت یونر های پخش تلویزیونی دیجی تال ماهواره ای / نسخه 2 ، پخش
تلویزیونی دیجی تال زمینی ، پخش تلویزیونی دیجی تال کاب لی و سیستم پخش
دیجی تال مجتمع زمینی موجود است
مخلوط کننده مجدد درون ساخته
پشت یبانی همزمان از ت یونر ، آی پی و ورودی رابط غیر همزمان سلایر در
سمت ورودی ، و آی پی و خروجی رابط غیر همزمان سلایر در سمت خروجی
CAM
پشت یبانی از 2 کم
Page 80
Page 82
260...,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91 71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,...1