TELE-audiovision - Dünyanın en büyük Ticari Dijital TV Dergisi - page 74

DATA
TECHNICAL
Manufacturer
SPAUN electronic GmbH & Co. KG, Germany
Web
E-mail
Phone
+49-7731-8673-0
Fax
+49-7731-8673-17
Model
SUS 21 F
Function
SCR Multiswitch compatible with EN 50494
No. of inputs
2 satellite (Twin LNB)+ 1 terrestrial
No. of tap outputs
1
Terrestrial tap loss
2 dB for terrestrial signal
SAT input signal
65~90 dBµV
Tap output power
82 dBµV
SCR frequencies
1076 MHz and 1178 MHz
Current
130 mA max. LNB current
Ambient temperature
-20~+50° C
tele-audiovision.com/TELE-satellite-0811/eng/spaun.pdf
More about this company
OPINION
expert
+
RECOMMENDED
PRODUCT BY
Jacek Pawlowski
Test Center
Poland
SPAUN SUS 21 F
UNiSEqC SCR Multiswitch
74
TELE-audiovision International — The World‘s Largest Digital TV Trade Magazine
— 07-08/2013
Çok basit kurulum
Güçlü ve çok iyi regüle edilmiş çıkış gücü
Mükemmel temizlikte çıkış spektrumu
Hızlı kanal zaplama
Çok düşük karasal sinyal musluk kaybı
Çok yüksek sembol hızlı transondörlerde (30 Ms/sn) güçlükle
farkedilebilen ses performansı düşüklüğü
dör üzerindeki kanala geçti-
ğinizde, SCR’nin içindeki bir
osilatörün frekans değiştir-
mesi gerekir. Ama bu aynı
zamanda, uydu alıcınızın tu-
nerindeki osilatörün frekans
değiştirmekle uğraşmayacağı
anlamına gelir; çünkü 1076
Mhz veya 1178 Mhz seviye-
lerine sabitlenmiştir. Test-
lerimizde SUS 21 F ile kanal
gezintisi yapmanın çok daha
hızlı bir şekilde gerçekleştiği-
ni gördük. Bunu ölçüm yapa-
rak tam değerleriyle bulma-
dık; ama fark o kadar açıktı
ki buna ihtiyaç bile duymadık.
SUS 21 F’in tuneri uydu alı-
cısının tunerinden daha hızlı
çalışıyordu. Buna dayanarak
televizyon bağımlılarına eğer
zap yaparken kanal geçiş hı-
zını artırmak istiyorsanız SUS
21 F kullanarak uydu alıcını-
zın içindeki frekans değişim-
lerinden kaynaklanan gecik-
meyi bypass edebileceklerini
hatırlatalım.
Son olarak, karasal sinyal
yönlendirmeyi de (FM, DVB-T,
CATV) test ettiğimizi söyleye-
lim. Karasal bir antenden ge-
len sinyal SUS 21 F’in iki uydu
girişinden birine verilebilir ve
aynı kabloyla TV’ye taşına-
bilir. SPAUN karasal sinyalde
yalnızca 2 dB musluk kaybı
olacağını bildiriyor. 634 ve
666 MHz de bu kaybı ölç-
tük ve sadece 1 dB olduğunu
bulduk. Bu arada söyleyelim,
uydu tunerleri kapalıyken bile
karasal sinyalleri izlemeye
devam edebiliyorsunuz.
SPAUN SUS 21 F ile deney-
ler yapmaktan büyük keyif
aldık. Performansı hiç dü-
şürmediği gibi kanal gezinti
hızını bile artırdı. Özetle, bu-
nun iki tunerli bir PVR alıcının
keyfini ikinci bir kablo kullan-
madan çıkarmak için akıllıca
düşünülmüş bir yol olduğunu
söyleyelim.
1...,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73 75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,...260
Powered by FlippingBook